Wat maakt Boerenkaas tot Boerenkaas ?

Boerenkaas is gemaakt van rauwe melk. De rauwmelkse kaas wordt binnen 40 uur na winning gestremd op 30°. Tegenwoordig is er ook veel gethermiseerde kaas te koop,  dit draagt de naam 'Kaas van de boerderij'

Gemaakt  van eigen melk. De kaas is op de eigen boerderij gemaakt. De melk die gebruikt wordt voor de kaas moet voor minimaal 50% van de eigen boerderij afkomen. De overige melk mag van maximaal twee andere Nederlandse boerderijen komen.

Boerenkaas is pure ambacht. Het rijpen van Boerenkaas is een ambacht, dat je alleen in de praktijk kunt leren. Boerenkaas is een natuurproduct. Weersomstandigheden en veranderende seizoenen zorgen ervoor dat de kaas steeds een beetje anders smaakt. 

Boerenkaas met het KB keurmerk. Boerenkaas met het KB Keurmerk staat voor een echt Nederlands product. Het zegel garandeert dat de kaas aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet, doordat zowel de boerenkaasmaker als het pakhuis onder controle staan van de Stichting Kwaliteitszorg Boerenkaas (stichting KB). Deze stichting ziet er ook op toe dat de melk uitsluitend afkomstig is van melkvee dat zich op Nederlands grondgebied bevindt en dat de bereiding, rijping en opslag plaatsvindt op in Nederland gevestigde locaties. Iets wat helaas niet meer als standaard eis geldt voor andere producten die het predicaat Boerenkaas dragen.

Melksoort:
Bereidingswijze:
Producttype:
Land van herkomst: