In december is het helaas niet mogelijk om een bestelling te plaatsen via onze Webshop. U bent uiteraard van harte welkom in onze winkel.

Wat onderscheidt Biologische Bio Bella kaas van gangbare kaas?

Het bekende groene EU-BIO label is geen commercieel keurmerk, maar een zichtbare herkenning dat het product waarop dit label staat voldoet aan de Europese wetgeving met betrekking tot biologisch. Binnen de biologische landbouw is gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden en herbiciden en het gebruik van kunstmest ver­boden. Dit is een belangrijke bijdrage aan behoud van biodiversiteit. Het gaat erom dat landbouw in balans is met bodem, planten, dieren en haar omgeving.

De Biologische Bio Bella koe

Het voer voor de koeien is altijd 100% biologisch en bij voorkeur van de eigen boerderij. Er wordt maximaal voorkomen dat er verspilling is van natuurlijke bronnen. De koeien eten gras van kruidenrijk grasland waarin rode klaver en verschil­lende andere kruidensoorten een belangrijke rol spelen. De koeien in de biologische landbouw zijn vaak robuuster en blijven veel langer melk geven.

De Biologische Bio Bella boer

Biologische boeren gebruiken de kracht van bestaande ecosystemen en respecteren deze. Bestaande ecosystemen zijn bijvoorbeeld de natuurlijke stikstofbinding door vlinderbloemige planten als klaver en luzerne in plaats van gebruik van synthetische kunstmest. Ook het voorkomen van ziekten en plagen door sterke oude rassen te gebruiken in plaats van synthetische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast moet een bepaald percentage van het land bestaan uit hagen, strui­ken en bossen wat bijdraagt aan de biodiversiteit.Er wordt uitgebreide weidegang toegepast. Koeien gaan vaker en langer naar buiten dan op gangbare boerderijen; van 15 april tot 15 oktober minimaal 8 uur per dag. Minimaal 180 dagen per jaar. Ze hebben meer ruimte buiten, maar ook binnen in de stal.

Kruidenrijk grasland

Er wordt minimaal gebruik gemaakt van antibio­tica bij behandeling van zieke koeien, maar juist gebruik gemaakt van de natuurlijke veerkracht van dieren en inzet van natuurlijke homeopathische middelen. Wanneer toch antibiotica gebruikt moet worden geldt een dubbele wachttijd voordat de koe weer gemolken mag worden na antibiotica ge­bruik. Dat wil zeggen als in de gangbare landbouw bijvoorbeeld de melk van een koe die antibiotica heeft gehad 6 dagen niet gebruikt mag worden voor levensmiddelen is dat in de biologische landbouw 12 dagen. Een aantal van onze boeren gebruikt overigens helemaal geen antibiotica, maar dat is niet voorgeschreven bij biologische landbouw.

Antibiotica mag niet preventief ingezet worden, maar alleen ter genezing van een al zieke koe. Bij gangbare melk krijgen koeien soms antibiotica om te voorkomen dat een koe ziek wordt. Er mag geen Genetisch Gemodificeerd Materiaal (GMO) worden gebruikt in het voer voor de dieren. Gezonde koeien worden gehouden met oog op dierenwelzijn, zoals een minimale dikte van het strodek of matten waar de koeien op liggen. Over het algemeen heeft een biologische boer meer hectare grond, waarop minder koeien worden gehouden. Voor biologische boeren is dit maximaal 1.8 koeien per hectare over het totale grasland en 6 koeien per hectare beweidbaar grasland. Het is moeilijk dit in harde cijfers te vergelijken met gangbare landbouw; daar mogen 2.6 koeien per hectare gehouden worden. Het aantal hectare per koe is gekoppeld aan de hoeveelheid stikstof (koemest) die op het land gebracht mag worden. Je kunt gangbaar meer dan 2.6 koeien per hectare houden, maar dan moet je mest afvoeren.